AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL - OFICINA TÈCNICA ECONÒMICA D'ALGEMESI

L'Agència de Desenvolupament de Local (ADL) i la nova Oficina Tècnica Econòmica d'Algemesí (OTEA) són les dues eines a través de les quals la Regidoria de Promoció Econòmica presta un servei públic i gratuït amb la finalitat de dinamitzar i impulsar el creixement de l'activitat econòmica local i, en conseqüència, fomentar un desenvolupament endogen que redunde en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans.L'Agència de Desenvolupament d'Algemesí (ADA) és el servei funcional públic d'ADL oferit des del consistori amb la idea d'acostar les polítiques d'ocupació i a la generació d'activitat econòmica a l'àmbit territorial del municipi mitjançant el coneixement de la dotació de recursos disponibles i de les necessitats de la seua població.

Per tant, les seues principals línies de treball se centren en les següents àrees:

  • Ocupació, foment de l'ocupació, informació i suport als aturats en la cerca d'ocupació i intermediació laboral.
  • Foment de la cooperació socioeconòmica.
  • Formació professional i millora de les competències dels aturats i dels treballadors actius amb especial incidència en els col·lectius amb majors dificultats.
  • Promoció i implementació d'accions dirigides a potenciar i incentivar l'activitat comercial del municipi.

Des d'aquest departament es gestionen els diferents programes subvencionats pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) per a la contractació pública, orientació laboral i formació ocupacional, així com els programes propis de foment de l'ús de l’Ajuntament d'Algemesí. A més, l'Agència de Desenvolupament d'Algemesí (ADA) està constituïda com a centre associat a LABORA a través del qual s'atén directament els aturats, oferint-los els serveis informació laboral i renovació de la demanda d'ocupació.

D'altra banda, s'informa les empreses del servei de publicació d'ofertes de LABORA. A més, és una de les agències del Mapa d'Entitats i Serveis a l'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana que donen suport als emprenedors en la creació, la consolidació i el creixement de les seues iniciatives empresarials.

Respecte a l'àrea d'activitat comercial, el departament es troba integrat en la Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial (XARXA AFIC) de la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquesta xarxa és l'instrument mitjançant el qual, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les diferents administracions locals, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local.

A més, esmentar que la tècnica de l'ADA ocupa la secretaria del Consell Econòmic i Social, òrgan de participació dels agents econòmics i socials de la localitat.L'Oficina Tècnica Econòmica d'Algemesí (OTEA) és la nova instància posada en funcionament per l'Ajuntament d'Algemesí en col·laboració amb les dues associacions empresarials locals, ACSA i EMPAL, al gener de 2018.

OTEA naix a partir de les necessitats reflectides en el “Pla Integral per al Foment Econòmic-Empresarial de la Ciutat d'Algemesí” (redactat per la Universitat de València) i en el “Mapa Estratègic i Quadre de Comandaments Integral per a la millora de la situació econòmica-social d'Algemesí”.

En aquests documents, es recomana la creació d'aquesta eina per a reforçar l'activitat que es realitza des de l'ADA, ampliant el seu àmbit d'actuació i dotant-la d'un major abast.

Amb aquesta oficina es preten impulsar el creixement de l'activitat econòmica de la ciutat a través de potenciar processos, productes i serveis innovadors alhora que s'ofereix al teixit empresarial local la possibilitat d'adaptar la gestió estratègica del seu negoci per a consolidar-lo.

Es busca, per tant, potenciar les fortaleses del sector econòmic de la localitat i aprofitar les oportunitats del mercat global per a millorar la seua competitivitat.

Així doncs, OTEA està focalitzada en el desenvolupament de tres línies estratègiques fonamentals:

Línies estratègiques

Aquests tres pilars fonamentals es basen en les 5 perspectives claus per al futur desenvolupament de la ciutat d'Algemesí, definits en els informes anteriorment citats.

Perspectives clau