Nom de l'empresa Telèfon Dir Desc DescVa
CLINICA VETERINARIA ORDAS 96 248 24 15 Plaza MERCAT del 8