Notícies

AJUDES DIRECTES AUTOOCUPACIÓ REACTIVACIÓ ECONÒMICA D’ALGEMESÍ

31/12/2020
AJUDES

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA D'ALGEMESÍ DESPRÉS DE LA COVID-19

 

OBJECTE 

Ajuda de concessió directa per a impulsar l’activitat econòmica mitjançant la creació de llocs de treball propis per part de persones desocupades d’Algemesí que es constitueixen en persones treballadores autònomes, per compte propi o incorporant-se com a sòcies en una societat, i actuar de manera immediata davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada per la Covid-19.

QUANTIA DE LES AJUDES 

De fins a 700 euros per persona treballadora autònoma.

Quantia destinada a fer front a: despeses de constitució, d'inici d’activitat, i fixes fins a la data de presentació d’instàncies.

L'import s’incrementarà en un 20% si es crea un comerç de proximitat inexistent als barris del Raval i Carrascalet, en el cas de ser dona víctima de violència de gènere, joves en edat fins a 30 anys, i majors de 45 anys contats a data inici de l’activitat.

PERSONES BENEFICIÀRIES 

  • Desocupats que s'incorporen al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagen causat alta en el RETA, o en la mútua professional corresponent. 
  • Desocupats que s’incorporen a una activitat econòmica existent, bé com autònom col·laborador, bé com a soci de l’empresa.
  • Desocupats que s’incorporen com a soci treballador o soci cooperativista, de les Societats Laborals i de les Cooperatives de Treball Associat, encara que el règim de la seguretat social dels socis siga el règim general.

REQUISITS

  • Inici de l'activitat en 2020
  • No haver estat d'alta en el RETA en els darrers 12 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
  • No haver rebut l'ajuda d'autoocupació de l'Ajuntament d'Algemesí.
  • Estar inscrit en LABORA com a desocupat, previ a l'alta, o justificar situació amb informe de vida laboral actualitzat.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries.

PROCEDIMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí fins al 31 de desembre de 2020.

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

  • La instrucció correspon a l'ADL.
  • El 100% de la quantitat es pagarà anticipadament.
Les bases i la documentació a aportar es poden consultar a:

http://www.algemesi.es/node/19373