Notícies

AJUDES DESTINADES A FINANÇAR ELS COSTOS FIXOS D’INCLUSIÓ EN EL RETA

25/3/2019
Notícies Algemesí AJUDES

LA CONSELLERIA CONVOCA AJUDES DESTINADES A AUTÒNOMS AMB PERIODES DE COTITZACIÓ ENTRE 3 I 5 ANYS

 

L’objecte d’aquesta ajuda publicada al DOGV de 15 de març de 2019 és la concessió d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi que, dins de l’any 2019, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament.

L’objectiu d’aquestes ajudes és la consolidació de l’ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes donades d’alta en el RETA i que complisquen dins de l’any natural 2019 un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs. No podran comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d’altri. No obstant això, aquesta ajuda deixa fora alguns casos que cal tindre en compte.

L’import de la subvenció és de 2.700,00 €. Per als supòsits de dones víctimes de violència de gènere, persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, persones víctimes de terrorisme i per a les persones de 48 anys o més, la quantia serà de 2.850,00€

El termini per sol·licitar l’ajuda és DES DEL DIA 21 DE MARÇ FINS AL 3 D’ABRIL DE 2019.

Les subvencions concedides fins esgotar el crèdit disponible, sent l’únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol·licituds.

Podreu trobar més informació al següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/15/pdf/2019_2633.pdf