Notícies

REGISTRE JORNADA LABORAL

14/5/2019
Formació Empreses

NOVA NORMATIVA OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES EMPRESES

 

El 13 de maig entrava en vigor la mesura aprovada pel Real Decret 8/2019 en relació a normativa dirigida a regular el registre de jornada, per tal de combatre la precarietat laboral i el fet de la realització d'hores extres que no es declaren.

Totes les empreses han de garantir un registre diari de la jornada laboral de cada treballador (amb horari concret d'entrada i eixida). Ha de conservar els registres 4 anys. No s'especifica quin tipus de registre, sí indica que està subjecte a la negociació d'un acord amb els representants dels treballadors. 

Cal tindre en compte que el registre deu tenir clarament:

  • Identitat de l'empresa
  • Identificació del treballador/a
  • Jornada de treball segons el contracte de treball
  • Detall de les hores laborals, ordinàries i complementàries, realitzades i desglossades per dia efectiu de treball (hora entrada - hora eixida)
  • Firma del o de la representant legal de la empresa
  • Rebut del treballador/a

El dia 13 per la vesprada el Ministeri de Treball ha publicat una guia en la que donen desposta a determinades preguntes plantejades:

https://www.ecestaticos.com/file/81bdcdfdc59445c9a02dd4e6fff9cda2/1557760469-guia-sobre-el-registro-de-jornada.pdf