Notícies

AJUDES “PROGRAMA DE CREIXEMENT EMPRESARIAL”

19/7/2019
AJUDES

El Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme convoca la concessió d'ajudes

Qui pot optar?

Tindran la condició d'empreses beneficiàries les PIME en qualsevol de les seues formes jurídiques que desenvolupen una activitat industrial productiva i estiguen incloses en la Secció C – Divisions 10 a 32 de la CNAE.

En què consisteix l'ajuda?

L'ajuda en espècie serà la recepció d'un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l'empresa beneficiària, l'elaboració d'un pla d'assessorament temàtic, així com el seguiment del pla.

Quantia

El preu del servei objecte d'ajuda és de 6.497,29 € per empresa industrial beneficiària, impostos inclosos.

La Fundació EOI concedirà una subvenció sota la modalitat d'ajuda en espècie amb una quantia de 5.522,70 €, impostos inclosos, per empresa industrial beneficiària, que complete el procés d'assessorament permés (50 hores).

L'empresa beneficiària contribuirà al servei abonant 974,59 €, impostos inclosos.

On sol·licitar l'ajuda

https://www.eoi.es/es/formulario-crecimiento-empresarial

Termini de presentació de sol·licituds

El termini màxim de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos des del 3 de juliol de 2019.

 

Més informació en https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/06/pdfs/BOE-B-2019-30658.pdf