Notícies

PROGRAMA AVALEM JOVES 2019

2/9/2019
Notícies Algemesí Formació ocupacional

Actuació cofinançada per la unió Europea mitjançant el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del FSE

 

EMCUJU - PROGRAMA DE SUBVENCIONS D'OCUPACIÓ DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, PER A L'EXERCICI 2019 

  

Beneficiaris i condicions: Els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms que contracten persones joves qualificades, majors de 16 anys i menors de 30 anys, que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’un contracte de treball temporal en pràctiques amb una durada de 12 mesos..  

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació temporal, en pràctiques, de persones joves, que estiguen inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.  

L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador/a i de la duració del contracte. El beneficiari haurà d’aplicar, a l’actuació subvencionada, l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.

Import concedit a l’Ajuntament d’Algemesí: 143.349’84 €

  • Grau informació i documentació (1 plaça)
  • TS Administració i finances (2 places)
  • Arquitecte tècnic (1 plaça)
  • Psicologia, Pedagogia, psicopedagogia (2 plaçes)
  • CS Educació Infantil (2 Plaça)
  • Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques (1 plaça)

 

 

Està previst realitzar les ofertes de les titulacions indicades a LABORA-SERVEF. Els candidats citats hauran d’aportar la documentació sol·licitada per passar a la fase de baremació segons marca la convocatòria i instruccions del programa.

 

 

 

EMPUJU -  PROGRAMA DE SUBVENCIONS D'OCUPACIÓ DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JÓVENS PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL, PER A L'EXERCICI 2019

 

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris: Son beneficiaris d’aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per mitjà d’un contracte de treball temporal amb una durada de 12 mesos.


Import concedit a l’Ajuntament d’Algemesí: 103.245’24 €

 

L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte. El beneficiari haurà d’aplicar a l’actuació subvencionada l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.

L’ajuntament d’Algemesí presentarà les ofertes a LABORA-SERVEF de les ocupacions corresponents.