Notícies

CENS D’ESTABLIMENTS COMERCIALS

17/1/2020
Activitats de promoció

PATECO

Des de l’Ajuntament d’Algemesí estem realitzant, junt amb l'Oficina PATECO del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, alguns treballs per a l’estudi Diagnòstic d’urbanisme comercial d’Algemesí i pla d’actuacions. Es tracta d’un document d’anàlisi dels espais urbans on es localitza el comerç amb l’objectiu de definir una actuació estratègica per augmentar l’atractiu, confortabilitat i accessibilitat dels eixos comercials d’Algemesí.

 

El treball inclou l’elaboració  d'un cens d'establiments comercials  a peu de carrer que ens ajudarà a conèixer el nombre exacte d’establiments, així com les principals característiques dels mateixos. Per aquest motiu, tècnics de PATECO estaran pròximament recollint dades pels eixos comercials.

 

A més, com treball complementari s’ha elaborat un qüestionari que ens permetrà conèixer les vostres necessitats i opinions sobre actuacions claus  especialment referides a problemes urbanístics, de manteniment, etc.  Sol·licitem la vostra col·laboració, responent al qüestionari que vos enviarem, únicament amb la finalitat d’analitzar la informació conjunta i no personalitzada ni individualitzada.

 

L'elaboració d’aquests treballs de camp es duran a terme complint en tot cas el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

 

Agraïm la seva més sincera col·laboració i no dubte en contactar amb la Regidoria de Comerç davant de qualsevol pregunta que li sorgisca.