Notícies

Obertes les convocatòries de les noves ajudes GVA Labora!

14/2/2020
AJUDES

Ja estan obertes les convocatòries per al sol·licitar les noves Ajudes GVA Labora 2020.

 

·       AVALEM JOVES CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Programa Foment de l'Ocupació contractació indefinida (AVALEM JOVES).

Subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Subvenció:

Import de la subvenció: 80% SMI. Per al cas de dones o amb diversitat funcional l'ajuda ascendeix al 85% SMI. Casos especials: 90% SMI. La contractació es realitzarà amb posterioritat a la publicació de la convocatòria (13/02/20).

Termini:

Convocatòria oberta fins al 30 de setembre de 2020

 

·       AVALEM JOVES CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES

Programa Foment de l'Ocupació contractació en pràctiques (AVALEM JOVES).

Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Subvenció:

Import de la subvenció: 80% SMI. Per al cas de dones o amb diversitat funcional l'ajuda ascendeix al 85% SMI. Casos especials: 90% SMI. La contractació es realitzarà amb posterioritat a la publicació de la convocatòria (13/02/20).

Termini:

Convocatòria oberta fins al 30 de setembre de 2020

 

·       MANTENIMENT TREBALL AUTÒNOM DE DONES

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Subvenció:

L'import de la subvenció ascendirà a:

a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros.

b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros.

Termini:

Convocatòria oberta fins a l'1 d'octubre de 2020

 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES COL·LECTIUS VULNERABLES

Programa Foment d'Ocupació. Contractació en pràctiques de col·lectius vulnerables

Contractació en pràctiques a jornada completa persones desocupades pertanyents a col·lectius vulnerables, inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA.

Subvenció:

Import de la subvenció:80% SMI. Per al cas de dones o amb diversitat funcional l'ajuda ascendeix al 85% SMI. Casos especials: 90% SMI. Haurà de representar un increment net de la plantilla i la contractació es realitzarà amb posterioritat al 05/02/20 i mantindre's durant almenys 12 mesos.

Termini:

Convocatòria oberta fins al 31 d'octubre de 2020