Notícies

RECUPERACIÓ ERTO

11/5/2020
COVID 19

LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL INFORMA

LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, INFORMA QUE AQUELLES EMPRESES QUE HAGUEREN RESCATAT TREBALLADORS DELS ERTO'S PER A la VOLTA A l'ACTIVITAT, QUE FINALMENT NO S'HA PRODUÏT PER NO HAVER SUPERAT LA FASE 0 DE DESCONFINAMENT, PODRAN REVERTIR LA MESURA I TORNAR A la SITUACIÓ ANTERIOR MITJANÇANT UNA COMUNICACIÓ Al SEPE I A l'AUTORITAT LABORAL.