Notícies

PROGRAMA MUNICIPAL D’AJUDA A L’AUTOOCUPACIÓ 2019

25/3/2019
Notícies Algemesí AJUDES

AJUDES PER A NOVES ALTES AL MUNICIPI

 

El programa d’Ajudes a l'autoocupació, té com a objectiu principal potenciar l'activitat econòmica local mitjançant la creació d’un lloc de treball propi per part de treballadors desocupats d’Algemesí que es constitueixen en treballadors autònoms, per compte propi o incorporant-se com a soci en una societat, incloent les fórmules d’associació que promouen la cooperació i participació dels treballadors en l’empresa, encara que el règim de la seguretat social siga el general, tenint en compte la creixent importància de les empreses d’economia social.

Podran ser beneficiaris i beneficiaries d’aquesta ajuda, sempre que complisquen els requisits indicats:

·       Les persones desocupades que s’incorporen al món laboral com autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagen causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA),

·       Les persones que s’incorporen a una activitat ja existent com autònoms col·laboradors o como a socis de l’empresa.

·       Desocupats que s’incorporen com a soci treballador o soci cooperativista, de les Societats Laborals i de les Cooperatives de Treball Associat, segons s’indica als requisits, encara que el règim de la seguretat social dels socis siga el règim general.

Cal tenir en compte que no s’ha d’haver rebut aquesta subvenció en qualsevol de les seues modalitats i no s’ha d’haver estat donat d’alta en el RETA en els darrers 12 mesos en l’alta d’autònom.

Una vegada presentada tota la documentació requerida, l’Ajuntament donarà a fons perdut una ajuda pels següents conceptes:

a)     Ajuda als costos de cotització de la seguretat social del primer any.

L’ajuda variarà segons les bonificacions a les que opta el sol·licitant. 

- beneficiari tarifa plana: 720 €

- altres bonificacions: 900 €

- sense bonificacions i socis treballadors: 1.600 €

- autònoms societaris sense bonificacions: 2.100 €

 

b)     Ajuda als costos de la llicència d’obertura

Es concedirà fins el 80% del cost de la taxa de la llicència d’obertura fins a un màxim de 600 € per sol·licitud.

 

c)     Ajuda al lloguer de locals comercials i naus industrials.

Es concedirà una ajuda del 100% de la base imposable del lloguer d’una mensualitat, fins a 1000 €, per aquelles activitats  les quals necessiten d’un local comercial o nau industrial, sempre que aquest estiga inscrit en la guia de locals comercials.

 

Les bases especifiquen requisits i exclusions.

http://www.algemesi.es/va/page/programa-dajudes-lautoocupacio 

 

Per a més informació, recollir formulari i presentar-lo, podeu adreçar-se a les oficines de l’Agència de Desenvolupament Local d’Algemesí

Plaça Argentina, 1 (Edifici Consell Agrari)

També podeu contactar per telèfon o correu electrònic.

Tlfn. 96.201.76.00

Correu electrònic: adl@algemesi.net