Notícies

AJUDES PER A TREBALLADORS AMB REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ

15/05/20
Notícies Algemesí COVID 19

ECONCI 2020

 

Ø  Qui pot sol·licitar-ho? 

  

Els treballadors i treballadores per compte d'altri de la Comunitat Valenciana, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que s'han establit durant l'estat d'alarma.

 

Ø  Requeriments

a) Figurar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.
b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l'estat d'alarma en un percentatge igual o superior al 50 %, i haver mantingut aquesta reducció durant almenys un mes a data d'obertura del termini de presentació d'aquestes sol·licituds d'ajuda.
c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

 

Ø  Quantia de l’ajuda

La quantia de l'ajuda  ascendirà a
600 euros si la reducció de jornada és d'entre el 81 % el 100 % de la jornada.
450 euros si la reducció és d'entre el 61 % i el 80 % de la jornada.
300 euros si la reducció és d'entre el 50 % i el 60 % de la jornada.

 

Ø  Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 14 de maig al 3 de juny de 2020, els dos inclosos.

 

Ø On s'ha d'anar?

 

Presencial

l    Preferentment es podrà presentar al REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMARCIÓ.    AV. NAVARRO REVERTER; 2    46004  VALÈNCIA

l    També es podrà presentar a l’Ajuntament, amb cita prèvia, aportant la documentació del tràmit. Per demanar cita prèvia descarregar l’APP "Ajuntament d’Algemesí" des de APP Store (IOS) o Play Store (Android).

 

Ø Per internet: Tramitar amb certificat electrònic

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20973

 

Ø  Què s'ha de presentar?

Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar la documentació següent:

a) Model normalitzat de domiciliació bancària (HOR0003E).

b) En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant que la tinga, s'ha d'aportar el formulari relatiu a la representació.