Notícies

TALLER D'OCUPACIÓ SALUT I NATURA II (2019-2020)

2/11/2019
Notícies Algemesí Formació ocupacional

Programa promogut per l'Ajuntament d'Algemesí

1. QUÈ ÉS UN TALLER D’OCUPACIÓ?

El programa taller d’ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té com a objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a qui va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social i que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral”.

 

2. NORMATIVA

 • BASES: ORDRE 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina el programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació.
 • CONVOCATÒRIA 2019: RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les seues bases reguladores.

 

3. PROJECTE

El Taller d’Ocupació “Salut i Natura II” es concebeix com una continuació i ampliació de l’edició anterior dels taller “Salut i Natura”.

En esta ocasió s’afegeix una especialitat molt demandada i amb bones perspectives laborals com es la de treballs forestals. Es diversifica així l’oferta formativa, incrementant les possibilitats d’inserció laboral per a un major nombre d’alumnes.

El Taller tindrà una durada de 12 mesos (26/12/2019 – 25/12/2020) i comptarà amb les següents especialitats:

 

Grup 

Certificat de Professionalitat

1 (10 alumnes)

AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (N1)

AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (N2)

2 (10 alumnes)

AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de montes (N1)

AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles (N2)

3 (10 alumnes)

SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones en el domicili (N2)

 

 Els objectius principals dels projecte són:

 • Rehabilitació i manteniment del patrimoni natural i mediambiental de la Xopera i Llacuna del Samaruc
 • Protecció i manteniment de jardins, zones verdes i zones naturals mitjançant ecorutes, senyalització, recolzament d’un turisme respectuós, etc.
 • Producció de plantes en viver
 • Treballs de repoblacions i silvicultura forestal.
 • Eliminació i extracció d’espècies invasores, neteja i desbrossament del riu Magre.
 • Reforç i millora del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) Municipal.

 

4. REQUISITS DE L’ALUMNAT

4.1. Requisits generals:

 • Tindre 25 anys o més i ser desocupat/da registrat/da en Labora com a demandant d'ocupació.
 • Complir els requisits per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
 • Tindre la capacitat funcional i psicofísica per a exercir les funcions assignades als llocs objectes de la convocatòria

Amb la finalitat del màxim aprofitament del Taller i en vistes a la futura ocupabilitat de l’alumnat que l’integre, es imprescindible que l’alumnat que desitge formar-hi part del procés de selecció reunisca les condicions físiques necessàries per a dur a terme els treballs habituals de l’ofici: treballs amb maquinària de jardineria com motoserres i desbroçadora, etc.

4.2. Requisits específics de formació:

 

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Sense requisits

de formació

 

Sense requisits de

formació

 

Graduat E.S.O.

Certificat de Professionalitat de nivell 2

C.P. nivell 1 de la família “Serveis Socioculturals i

a la comunitat” i àrea professional “Atenció Social”

Complir els requisits d’accés a CFGM

Proves d’Accés a CFGM o Universitat

Competències Clau de nivell 2