Viver d'empreses

CONVOCATÒRIA PER A LA CESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE DESPATXOS PER A EMPRENEDORS I EMPRESES EN EL CENTRE POLIVALENT

Es regula la cessió d’ús de despatxos de propietat municipal ubicats en el Centre Polivalent «Verge de la Salut» amb la finalitat de facilitar a professionals, emprenedors i empreses la cessió d’un espai on desenvolupar les seues activitats i aconseguir els seus objectius estatutaris.

PDF. Convocatòria(inclou modificació aprovada per JGL en sessió de 13 de maig de 2016)MODALITATS


FASE I: Incubadora d’empreses

Es posa a disposició dels emprenedors un espai compartit d’ús no exclusiu. El despatx s’adaptarà per a un ús compartit, i es repartirà la franja horària d’utilització segons les demandes i per al millor aprofitament dels recursos.

PDF. Formulari de sol·licitud:CREA01-EMPRENFASE II: Viver d’empreses

Es posa a disposició dels emprenedors que inicien una activitat econòmica un espai físic d’ús exclusiu on podran dur a terme la totalitat o part del desenvolupament del projecte empresarial i la seua activitat diària.

Es podrà optar a un despatx dotat amb dos llocs de treball amb ús de la totalitat del despatx o compartir dos empreses el despatx cadascuna en un lloc de treball.

PDF. Formulari sol·licitud: CREA02-VIVERTAXA

En aplicació de l’ordenança fiscal aprovada, la quantia de les taxes per a la cessió dels despatxos del centre polivalent seran les següents:

Incubadora d’empreses: un lloc de treball dins d’un despatx compartit amb un màxim de dotze usuaris, per a permetre gestar la seua idea i model d’emprenedoria: 50 € per ús del servei durant els 6 mesos.

Viver d’empreses: que pot ser un despatx d’ús exclusiu o d’ús compartit amb dos llocs de treball en cada despatx.

  • Ús compartit: 50 € per usuari i mes en el primer any i 100 euros per mes en el segon any
  • Ús individualitzat: 100 € per mes en el primer any i 200 € per mes en el segon any

PDF. Fitxa domiciliació bancària